Välkommen till team Jernforsen

Vår serviceorganisation har mångårig erfarenhet när det gäller revision, reparation och teknisk support.
I och med att vi har samlat all servicekompetens i Jernforsen kan vi alltid ombesörja att servicen blir maximerad för dig som kund.

Varje servicetekniker har en fullutrustad servicebil med reservdelar så att varje service och revision blir så effektiv som möjligt, allt för att  tillgängligheten på er anläggning blir den högst möjliga.

De flesta av våra komponenter är av standardtyp och finns hemma för omgående leverans. De delar som måste tillverkas unikt för din anläggning gör vi i egen regi oftast redan samma dag som beställningen är gjord.

I samband med att ny teknik för att förbättra förbränningen ständigt utvecklas, har vi även en separat avdelning för byte av styrsystem. En oerhörd fördel för dig som kund då det är dags för din anläggning att uppgraderas. Efter besök och genomgång på plats offererar vi ny styrning för din anläggning och planerar byte tillsammans med er. - Allt för att i alla lägen göra ett driftstopp så kortvarigt som möjligt.

Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete dagen då du väljer Jernforsen. Därför är det extra viktigt för oss att vår serviceorganisation alltid finns till hands för dig oavsett om det är måndag morgon eller Julafton.

Vi utför driftoptimering av Er anläggning. Vid förfrågan av driftoptimering kontakta serviceansvarig.

Jernforsen utökar i serviceområdet.
Sedan 1984 har Jernforsen levererat biobränsleanläggningar till mer än 1000 nöjda kunder världen över. Idag är vi stolta över att vara i spetsen för teknisk utveckling och produktion av biobränsleanläggningar. Vår organisation drivs av ett stort engagemang och ambitionen om att alltid leverera produkter och support i toppklass.

Vår serviceorganisation har mångårig erfarenhet när det gäller revision, reparation och teknisk support. I och med att vi har samlat all servicekompetens i Jernforsen kan vi alltid ombesörja att servicen blir maximerad för dig som kund.

Vi utökar vår kundkrets
Som en marknadsledande aktör har vi i dagarna investerat i KMW Energi:s system kund anläggningsdokumentation. Som ägare av dokumentationen kan vi nu hjälpa till med att ta fram till/ombyggnads förslag och utföra dessa, reparationer och övrig service på era anläggningar. Vi arbetar med ett par olika samarbetspartner med erfarenhet av KMW anläggningar samt att vi har i vår organsation personer som har förflutet hos KMW.

Det är vår förhoppning att Ni skall känna Er trygga och att Vi tillsammans skapa goda relationer och sammarbete för lång tid framöver.

Tveka inte med att kontakta oss för mer information.

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna.

Järnforsen Energi JF energi Sverige Biomassa biobränsle CHP

Teckna ett serviceavtal
Ett serviceavtal säkerställer en optimal drift av er anläggning samt väl inplanerad service och revision vid rätt tidpunkt!

Journummer
Jernforsen support, alla dagar dygnet runt
0495 24 94 70

Serviceansvarig
Tobias Nilsson
Mobil: 0706 42 77 38
tobias.nilsson@jernforsen.com

Beställning av service- och reservdelar görs under kontorstid till
Stefan Petersson
Mobil: 0702 90 94 71
stefan.petersson@jernforsen.com

Beställning av reservdelar görs under kontorstid till:
Henrik Eek
Mobil: 0706 70 24 69
henrik.eek@jernforsen.com

Biomassa, bioenergi, fjärrvärme, jour, service,