Kundomdömen

Elmeverket i Älmhult - Fjärrvärmeverk


“Som en av Sveriges största investerare i biobränslebaserad fjärrvärme
känner vi oss trygga med Jernforsen Energisystem som leverantör av bränslehantering och förbränningsutrustning till Elmeverket i Älmhult.

Vår erfarenhet är att entreprenad och drift av Jernforsens leveranser uppfyller våra högt ställda krav. Tydligt är också att medarbetarna på Jernforsen är väldigt vana att hantera denna typ av projekt.

Deras kompetens och professionalism kommer komma oss till gagn i många år framöver. Våra myndighetskrav och egna miljömål här i Älmhult är högt satta och det är ett av skälen att vi valde just Jernforsen, deras gedigna referenslista på anläggningar som möter kraven från myndigheter och  kunder”

Magnus Emanuelsson, E-on

Elmeverket i Älmhult
Driftstart : Hösten 2010
Kapacitet: 12 MW
Typ av anläggning Fjärrvärmeverk
Kund: E-on, Sverige

 

 

Hovmantorp - Fjärrvärmeverk

“Supporten på Jernforsen är något helt speciellt!

Vi har haft flera olika lösningar genom åren men aldrig mött den höga nivå som Jernforsen levererar. I och med den nära kontakt vi fick med projektledaren på mek- och elavdelningen har vi aldrig känt oss utan stöd eller support.

Vid ett speciellt tillfälle var vi tvungna att ringa en lördagnatt kl 03:15 och för att ställa en fråga gällande vårt styrsystem som hade fått en sig en törn i och med en höststorm. Snabbt svar fick jag och anläggningen var återställd redan vid 03.45. Helt otroligt....vilket engagemang!

Att samarbeta med ett företag, där man vet att kompetensen finns och att vi alltid kan få svar, är en enorm trygghet för oss som sköter driften på anlägg-ningen. Jag är glad att vårt beslut föll på Jernforsen när vi skulle investera i en ny anläggning.”

Per Johan Johansson, Lessebo fjärrvärme, Sverige

Hovmantorp

Driftstart: Hösten 207
Kapacitet: 5 MW
Typ av anläggning: Fjärrvärmeverk
Kund: Lessebo Fjärrvärme

Harstad - Fjärrvärmeverk

"Särskilt imponerad är jag över ugnens förmåga att fungera problemfritt även vid mycket låg last"

Jag har varit med i byggprojektet redan från starten, och samarbetet med Jernforsen har fungerat utmärkt hela vägen. Planeringen och byggnationen av anläggningen har varit mycket effektiv och bra. Jernforsen har dessutom varit ytterst lyhörda för de ändringar och önskemål vi har kommit med under arbetets gång.

Uppstarten av anläggningen gick smidigt och under de tre månader anläggningen nu har varit i drift har allt fungerat som det ska utan några avvikelser.

Särskilt imponerad är jag över ugnens förmåga att fungera problemfritt även vid mycket låg last. Än så länge har vi bara kopplat på en liten del av våra kunder, så anläggningen har gått på och under miniumlast sedan uppstart.

Jag ser fram emot vintern när vi har anslutit samtliga kunder och kan börja nyttja anläggningens fulla kapacitet.

Leif-B. Pedersen
Driftschef i Harstad, Statkraft Varme AS


Harstad
Driftstart: 2011
Kapacitet: 8 MW biomassa och 16 MW biogas
Typ av anläggning: Fjärrvärmeverk
Kund: Statkraft Varme AS

Klevshult - Sågverk


"Jernforsen har ett gott anseende om sig i sågverksbranschen

Vi investerade i vår första anläggning från Jernforsen redan 1990. För vårt dåvarande behov av virkestorkning och uppvärmning av våra egna lokaler, klarade vi oss bra på den gamla anläggningens kapacitet på 4 MW. Sedan kom ett upppsving i sågverksbranschen, både p.g.a. en ökad efterfrågan och stormen Gudrun, och vi bestämde oss för att utöka vår verksamhet. Detta ledde till att vi satsade på ännu en bioanläggning från Jernforsen.

Vår nya 6 MW anläggning har nu varit i drift sedan 2009. Att välja Jernforsen igen var en självklarhet då vår gamla panna har visat sig vara en riktig trotjänare som vi fortfarande har i drift som reserv. Jernforsen har ett oerhört gott anseende om sig i sågverksbranschen. Man får rejäla grejor som fungerar utan krångel."

Lennart Johansson, Ture Johanssons Trävaru AB

Klevshult
Driftstart: 2009
Kapacitet: 6 MW
Typ av anläggning: Sågverk
Kund: Ture Johanssons Trävaru AB

Kraslava, Lettland - Pelletsindustri

"Jag har arbetat tillsammans med jernforsen
för att färdigställa latgrans pelletsanläggning i Kraslava.


Jernforsen har ansvarat för produktion, leverans och expertis av ugn, ångpanna och bränslehanteringssystem.

Jag har upplevt mycket gott samarbete och support under projektets alla faser, allt från layout-arbete, montage under extrema vinterförhållanden 2011, driftsättning, utbildning av personal till övertagande av anläggningen. Alla frågor och problem (småproblem uppstår alltid under ett sådant här komplext projekt) löste Jernforsen på allra bästa sätt inom mycket korta tidsramar.

Jernforsens ingenjörer håller fortfarande ett öga på förbränningsprocessen genom övervakning via Internet och kan i alla lägen vid behov ge råd. De vet verkligen hur man nyttjar energin i biobränslen på allra bästa sätt!"

Ilmars Kass , project manager, SIA Latgran

Kraslava, Lettland
Driftstart: 2011
Kapacitet: 19 MW biomassa och 18 MW tork
Typ av anläggning: Pelletstillverkning
Kund: SIA Latgran

Östervångverket, Trelleborg

"Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt."

Vi på Trefab är verkligen nöjda med att ha ha valt just Jernforsen som leverantör av våra bioenergianläggningar till Östervångverket.

Jernforsen erbjuder beprövad och pålitlig teknik. Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt. Dessutom håller ingående komponenter en hög kvalitet.

Jernforsen har genom åren, ett flertal gånger bevisat att de har en överlägsen support och att deras anläggningar håller en hög kvalité. Driften är överskådlig med genomtänkt styrning utan att vara "överarbetad".

Per-Olof Nilsson, VD, Trelleborgs Fjärrvärme AB

Östervångverket, Trelleborg
  Etapp 1 Etapp 2
Driftstart: 2007 2009
Kapacitet:
    - biobränsle
   - kondensering   

4 MW
1 MW

8 MW
2 MW
Typ av anläggning: Fjärrvärmeverk  
Kund: Trelleborgs Fjärrvärme AB