Referenser

Här kan du se några av de över 1.000 bioenergianläggningar Jernforsen har skapat i nära samarbete över hela världen.

Fjärrvärme

Gislaved Energi

Gislaved Energi byggde ut fjärrvärmenätet och kopplade ihop Anderstorp med Gislaved och behövde mer fossilfri energi.

Eidsiva Bio

Eidsiva Bioenergi operates district heating in Elverum. A city where the expansion went fast and the existing central quickly became too small.

Perstorps Fjärrvärme

Perstorp Fjärrvärme AB, PFAB, är ett bolag som till lika delar ägs av E.ON och Perstorps Kommun.

Sågverk

VIDA Alvesta

VIDAs sågverk i Alvesta köpte energi från Alvesta Energi´s värmecentral.

Moelven Soknabruket

Vid Moelvens sågverk i Sokna byggde Moelven en pelletsfabrik som behöver ca 8 MW.