Torkanläggningar

Sedan mer än 25 år har vi levererat ugnar till torksystem där våra kunder torkar allt från sågspån för pelletsproduktion, till gräs som torkas, pelleteras och används under vintern som djurfoder.

 

Våra torkanläggningar är utvecklade att antingen förse torksystemen med heta rågaser mellan 300-500 C° eller till ångsystem som förser bandtorkar eller konverterade roterande torkar med energi. I detta fall ställs det höga krav på att den sluttorkade produkten har en jämn torkad kvalité innan den tex pelleteras.


Vårt förbränningssystem ingår i samma serie som de andra energi-systemen men i dessa applikationer ställs det lite andra krav på temperaturstyrning av de heta gaserna. Detta gör att våra styrsystem spelar en viktig roll vid utformningen av en torkanläggning.

Rezekne, Lettland, Pelletsproduktion 120 000 t/år
Rezekne, Lettland, Pelletsproduktion 120 000 t/år