Kraftvärmeanläggningar

Vårt förbränningssystem optimeras i samband med en kraftvärme-anläggning. Vi dockar en högtryckspanna till vår ugn och kan, lite beroende på ångbehovet, producera ånga upp till 25 ton/h och 480°C i en eller två steg.

Pannkonstruktionen är vår egen och är optimerad för att möta tekniska data i balans med investeringskostnaden. Högtrycksångan leder vi sedan in i turbinen, vilket kan vara en enstegs alternativt tvåstegsturbin, beroende på ditt behov.

 

Vi optimerar systemet beroende på valet av mottrycks- eller kondenseringsutförandet.