Industrianläggningar & Sågverk

Inom kategorin "Industrianläggningar är våra kunder främst sågverk som har tillgång till råmaterial och ser en möjlighet att utnyttja detta för att driva torkanläggningar och producera värme samt industriella kunder som behöver värme eller ånga för att driva processer av olika slag.

 

De höga kraven från sågverk- och processindustrin ställer extra höga krav på att utrustningen är designad

för att klara de tuffaste miljöer.

 

Våra system är robust byggda för att alltid ha hög tillgänglighet med endast planerade stopp för service och underhåll. Speciellt har vi fokuserat på att utveckla bränslehanteringssystem för att klara de mest extrema bränslekvaliteter som kan finnas i denna sektor, allt för att eliminera oplanerade stopp av anläggningen.

Referens

Sveriges största hund- och kattmatsproducent Doggy blev oberoende av fossilbränsle!

Processerna i fabriken för produktion av hundfoder är beroende av ånga, som idag levereras från Vårgårda Värmecentral AB.

Läs om projektet på ENIG:s hemsida ›››