Fjärrvärmeanläggningar

Inom kategorin "fjärrvärme" är främst energibolagen våra kunder. Jernforsen erbjuder skräddarsydda och kompletta lösningar

för att på ett miljöeffektivt sätt producera värme.

 

I vår egen verkstad i Järnforsen tillverkas anläggningar

med kapacitet mellan 1-20 MW.

Anläggningarna tillverkas efter senaste teknologin med helautomatiska förbränningssystem, automatisk

askutmatning och moderna PLC-styrda kontrollsystem.

Våra anläggningar sparar på elektrisk energi tack vare frekvensomformare för att optimera förbränningen.


En annan fördel är att allt underhåll är eliminerat och undertrycksregleringen samt ljudnivån är minimerade.

 

Effektiv rökgasrening säkerställer miljökraven

Verkningsraden och miljökraven är ofta de viktigaste

faktorerna för en bra driftekonomi.

 

För att kunna tillgodose våra kunders ekonomiska intressen

och allt strängare miljökrav från myndigheterna,

erbjuder vi tre olika teknologier för stoftrening:


• multicyklon

• elektrofilter

• rökgaskondensering

Referens

Läs om Braås närvärmeverk i Växjö på VEAB:s hemsida:

Braås närvärmeverk i Växjö  ›››

Fjärrvärmeverk, anläggningar, bästa miljöval, referenser, biomassa, flis