2021-06-18

Sommarhälsning från Jernforsen

Många projekt hos både nya och gamla kunder. Stort och smått. Allt från att hjälpa till med enstaka komponenter till att bygga kompletta anläggningar.


Nya värmeverk

De första månaderna av året är det som vanligt febril aktivitet med mycket projektering och planering inför årets leveranser, montage och efterföljande driftsättningar.
Vi är på site i Jönköping där våren har handlat mycket om mark- och betongarbeten och vi nu i juni påbörjar montage av den processtekniska utrustningen. Arbetet flyter på och driftsättning sker som planerat i oktober.


Vi är i startgroparna gällande ett ugnsbyte i Tranås. I augusti börjar arbetet med att riva ut en befintlig ugn av annat fabrikat för att ersättas med en ny Jernforsen. Det blir en del tänkande när man ska anpassa mot en annan leverantörs utrustning, men våra skickliga ingenjörer löser det också.


Planering fortgår även för de anpassningar vi ska göra hos Nydala Trä under semesterstoppet för att förbereda befintlig anläggning med anslutning av en ny. Montaget av den nya startar i september.


Vi har fått in några nya projekt som påbörjas, vi ska i januari leverera en ny anläggning till Solör Bioenergi i Kirkenär. Solör har idag en 12 MW CHP anläggning och vi ska leverera en på 7 MW. Bränslet är returträ av kreosot- och cca impregnerat trä, vår anläggning designas och utformas efter avfallsdirektiven. Anläggningen ska driftsättas i augusti nästa år.


ATA Timber köper sin 5:e anläggning från Jernforsen och vi ska under 2022 bygga en ny 10 MW panna på sågverket i Rörvik. Sen har ATA Jernforsenpannor på 5 av sina 6 sågverk!

Service


Inom serviceavdelningen har det som vanligt varit hektiskt och full fart. Vi servar gamla kunder med allt från litet till stort, från enstaka komponenter till större ombyggnader, moderniseringar eller effektiviseringar på mek-, el- och styr-reglerinstallationer.
Ni känner väl till att vi sedan flera år även servar KMW anläggningar? Jernforsen förvärvade all gammal dokumentation från KMW´s konkursbo och kan idag erbjuda originaldelar till KMW anläggningar.

Ha en skön sommar och passa på att njuta av semestern.