2018-12-19

Julhälsning

Snart är 2018 till ända, året har gått fort och det har varit en händelserik tid. Många projekt, både nybyggnationer och serviceprojekt.

Som tack vare vår fantastiska, engagerade personal tillsammans med alla våra underentreprenörer och leverantörer levererar den bästa biobränsleanläggningen som finns på marknaden idag.

Under året har vi bl.a. levererat ut, monterat och driftsatt två anläggningar, den tredje torkeldas efter helgerna, bland våra sågverkskunder. Kunder som vi har ett gott samarbete med och till vilka vi kan ge en produkt för deras tuffa bränslen och höga krav på tillgänglighet.

Det har varit en stor blandning på projekt för vår serviceorganisation vilka dom har klarat av med bravur. Ombyggnader och moderniseringar hos gamla kunder likväl hos nya kunder som har anläggningar av andra fabrikat. Oavsett vilka utmaningar vi ställs inför så med intresse, engagemang och kunskap löser man uppgiften som ger förbättringar för kunden.

Den stora förändringen hos oss som bolag är att vi fick nya ägare i och med att Linka förvärvade oss. Linka som bygger något mindre, effektmässigt, anläggningar än Jernforsen och med mer inriktning på torrare bränslen såsom halm och pellets. Våra bolag är ungefär lika gamla, sprungna ur liknande bakgrunder vilket har gett ett liknande dna. Hos oss båda är teknikkunnande, kundfokus och ett brinnande intresse centralt vilket kommer att ge oss en varm framtid tillsammans.

Just nu pågår febril aktivitet i tomteverkstaden med de projekt som ska levereras ut under 2019. 

God Jul och Gott Nytt År önskar alla vi på Jernforsen