2020-12-11

God Jul och Gott Nytt År önskar Jernforsen

År 2020 har förutom all uppoffring, omställning, anpassning och lidande ändå flutit på lite som normalt sett till vår verksamhet inom Jernforsen.

Många projekt hos både nya och gamla kunder. Stort och smått. Allt från att hjälpa till med enstaka komponenter till att bygga kompletta anläggningar.
Vi på Jernforsen önskar alla våra kunder, våra samarbetspartners och våra leverantörer en God Jul och ett Gott Nytt År.

Nya värmeverk

Under året har vi levererat till både fjärrvärme och sågverk. Bl.a. har Älvsbyns Energi, VIDA Nössemark och Nordanå Trä fått nya anläggningar.

Älvsbyns Energi var i behov att byta ut en gammal trotjänare mot en ny 8 MW panna med rökgaskondensering. Utmaningen låg i att under kort tid projektera och montera en anläggning i en befintlig panncentral. Allt flöt på bra och anläggningen är i drift sedan i höstas.

VIDA Nössemark var i behov av mer energi och en 5 MW panna kopplades ihop med befintlig bränslehantering- och distributionssystem.
Nordanå Trä´s 35 år gamla Jernforsenpanna var dags att byta ut. Montaget av en ny pågår och driftsättning sker i början av nästa år.

Vårt interna arbete inom Linka Group mynnade bl.a. ut i ett projekt i Tönder i Danmark där Jernforsens förbränningsteknologi sammanförs med Linkas övriga utrustning. Jernforsen levererar även styr- och reglersystem till projektet. En fjärrvärmeanläggning som driftsätts vid årsskiftet.

Vidare har Jernforsen utfört projektledning och styr-reglersystem till flera Linkaleveranser i Norden, ett samarbete vi arbetar med att utöka i framtiden.

Vi har påbörjat projekteringen av Jönköping Energi´s energicentral som ska förse Arla med ånga och hetvatten. Ett projekt där Jernforsen står som totalentreprenör och förutom all processteknisk utrustning innanför väggarna ska vi leverera schakt, mark och byggarbeten. Centralen ska leverera ut 7 MW i form av ånga och hetvatten. Grävarbeten startar direkt på det nya året och ånga ska levereras i oktober.

Service

Inom serviceavdelningen har det som vanligt varit hektiskt och full fart. Vi servar gamla kunder med allt från litet till stort, från enstaka komponenter till större ombyggnader, moderniseringar eller effektiviseringar på mek-, el- och styr-reglerinstallationer.

Ni känner väl till att vi sedan flera år även servar KMW anläggningar? Jernforsen förvärvade all gammal dokumentation från KMW´s konkursbo och kan idag erbjuda originaldelar till KMW anläggningar.

 

Nyheter från organisationen

I en orolig tid har vi glädjen att öka antalet anställda på Jernforsen. I allt från förstärkningar i säljorganisationen till nya ingenjörer inom el, styr/regler och process.

 

God Jul och Gott Nytt År önskar Jernforsen!