Jernforsen som arbetsplats

Idag är vi drygt 30 anställda på Jernforsen med kontor i Järnforsen och i Halmstad. Vi är ett engagerat team som är angelägna om att alltid tillgodose kundens behov och erbjuda den bästa service och den senaste tekniken.

Miljöns allt viktigare roll i framtidens energifrågor leder till stora satsningar och innovationer inom vår bransch. Vi går en lysande framtid till mötes med en allt större efterfrågan på förnybar energi. Expansioner både i Sverige och utomlands är i sikte.

Är du den som kan bidra med drivkraft, engagemang och servicekänsla till vårt team på Jernforsen?

Kontakta oss gärna och berätta vad du kan erbjuda.

Spontanansökningar mailas till:

magnus.holmgren@jernforsen.com