Przemysł tartaczny i drzewny: 2-35 MW

Wysokie wymagania stawiane tartakom i przemysłowi drzewnemu nakładają jeszcze wyższe wymagania na projektowane dla nich urządzenia, aby sprawdzały się one nawet w najtrudniejszych warunkach.

Rozwiązania dla tartaków i przemysłu drzewnego

W ramach tej kategorii naszymi klientami są głównie tartaki, które mają dostęp do surowców i widzą możliwość ich wykorzystania do produkcji ciepła, a także odbiorcy przemysłowi, którzy potrzebują ciepła do obsługi instalacji suszących.

Nasze systemy są solidnie zbudowane pod kątem wysokiej dostępności, a przestoje są zaplanowane wyłącznie na serwis i konserwację. W szczególności skupiliśmy się na rozwoju systemów zarządzania paliwem, aby sprostać najbardziej ekstremalnym właściwościom paliw, jakie mogą występować w tym sektorze, a wszystko to w celu wyeliminowania nieplanowanych przestojów w pracy.

Instalacje suszące

Od ponad 25 lat dostarczamy piece do systemów suszenia, w których nasi klienci suszą wszystko, od trocin do produkcji pelletu, po trawę suszoną, granulowaną i używaną zimą jako pasza dla zwierząt.

Nasze suszarnie są zaprojektowane tak, aby dostarczać do systemów suszenia gorące, surowe gazy o temperaturze 300-500°C lub systemy parowe, które dostarczają energię do suszarek taśmowych lub przekształconych suszarek obrotowych. W tym przypadku istnieje ścisły wymóg, aby końcowy produkt był równomiernie wysuszony, zanim zostanie poddany granulacji.

Nasz system spalania jest częścią tej samej serii, co inne systemy energetyczne, ale w tych zastosowaniach istnieją pewne dodatkowe wymagania dotyczące kontroli temperatury gorących gazów. Oznacza to, że nasze systemy odgrywają ważną rolę w projektowaniu całej instalacji suszącej.

Specyfikacja produktu

Typ instalacji: Gorąca woda
Rozmiar instalacji: 2 - 35 MW
Paliwa: Wióry, grot, kora, itp.
Wilgotność paliwa: 35 - 60 %

Kocioł na gorącą wodę

Jest to trójfazowy kocioł z pionowymi rurami spalinowymi, przeznaczony do podłączenia do naszej spalarni biopaliw. Kocioł ten jest produkowany zgodnie z najnowszymi wymaganiami technicznymi i przed oddaniem do eksploatacji poddawany jest wszechstronnym testom. Charakteryzuje się solidną konstrukcją, która zapewnia długi okres użytkowania.

Spalarnia biopaliw

Spalarnia wilgotnego paliwa Jernforsen to sprawdzone i solidne rozwiązanie do spalania wilgotnych paliw takich jak kora, trociny, zrębki leśne i grot.

Piec zbudowany jest z konstrukcji stalowej z okładziną ogniotrwałą, materiałem izolacyjnym i jest on wyłożony blachą falistą. Wewnątrz znajduje się ruchoma i stała konstrukcja kratowa. Stopnie rusztu są sterowane przez ruch do przodu, który przesuwa paliwo po czym jest ono spalane.

Pod koniec tego procesu następuje ostateczne spalenie popiołu, zanim zostanie on przetransportowany do pojemnika na popiół. Wraz z ruchem rusztu dostarczamy również powietrze pierwotne i wtórnie, w celu optymalizacji spalania, zanim trafi ono do zbiornika ciśnieniowego. Gorący gaz jest teraz gotowy do przekształcenia w energię odpowiednią dla procesu.

Piec jest chłodzony przez płaszcz powietrzny wentylatora głównego, który wstępnie nagrzewa powietrze do spalania.

Zautomatyzowana łatwość obsługi

Instalacje produkowane są według najnowszych technologii, z całkowicie automatycznymi systemami spalania, automatycznym odprowadzaniem popiołu i nowoczesnymi systemami kontroli za pośrednictwem sterownika PLC.

 

Wybierasz współpracę

Niezależnie od tego, czy wybierzesz u nas tylko kocioł, czy usługi „pod klucz”, oferujemy sprawdzony przez dziesięciolecia przepływ pracy o gwarantowanej jakości.

 

Automatyczne opróżnianie popiołu

Piec jest wyposażony w całkowicie automatyczny system odprowadzania popiołu, zarówno pod jak i przed rusztem. Odprowadzanie popiołu jest szczelne co zapewnia dobre środowisko pracy.

 

Automatyczne czyszczenie rur dymowych

Kotły Jernforsen usuwają sadzę za pomocą sprężonego powietrza. System czyszczenia kotła został opracowany w celu wydłużenia czasu pomiędzy każdym regularnym czyszczeniem.

Systemy sterowania i operatora

Począwszy od samej produkcji sterowania dla naszych własnych kotłów, dziś zobowiązujemy się do produkcji kompletnych układów sterowania całych ciepłowni i kotłowni. Zapewniamy również pomoc doradczą przy projektowaniu układów instalacji zarówno dla ciepłej wody jak i pary wodnej.

Obecnie interfejs operatora najczęściej składa się z komputera operatora. W mniejszych zakładach opcjonalnie można zastosować panel operatora, zamiast komputera.

Kontrole i zasady są dostosowane do dostaw i wymagań klienta. Dzięki własnemu personelowi zawsze możemy zoptymalizować nasz system. Dziś mamy możliwość zdalnego sterowania całym obiektem.
Wysokie bezpieczeństwo, dobra dostępność i przyjazny dla użytkownika interfejs dla personelu obsługującego to cechy, do których nieustannie dążymy. Jernforsen posiada certyfikaty do samokontroli obwodów bezpieczeństwa dla naszych kotłów, zgodnie z europejskim modułem PED B + D.

Chcesz wiedzieć więcej o swoich możliwościach?

Nasi wykwalifikowani pracownicy są gotowi doradzić i poprowadzić Cię w kierunku najlepszego rozwiązania energetycznego, w oparciu o Twoje unikalne potrzeby.

Zespół ds. sprzedaży

Rozwiązania

VIDA Alvesta

Tartak VIDA w Alvesta kupił energię od ciepłowni Alvesta Energi.

Moelven Soknabruket

W tartaku Moelvena w miejscowości Sokna, firma Moelven zbudowała fabrykę granulatu, której zapotrzebowanie wynosi około 8 MW.