Paliwo

W Jernforsen znajdziesz niezawodne, wydajne i przyjazne dla środowiska instalacje bioenergetyczne w różnych typach i wielkościach – na kilka różnych rodzajów paliwa.

Elastyczność w doborze paliwa

Kotły Jernforsen zostały opracowane i przetestowane dla różnych biopaliw, a nasza technologia zawsze zapewnia optymalne wykorzystanie danego paliwa. Przetestowaliśmy również dużą liczbę bardziej egzotycznych paliw i stale testujemy nowe rodzaje.

Zrębka drzewna

Kotłownie Jernforsen pozwalają na spalanie wielu różnych rodzajów zrębków drzewnych, o szerokim zakresie wilgotności.

Grot

Grot może składać się z kory, gałęzi i wierzchołków drzew, które nie mogą być do niczego wykorzystane. Kotły Jernforsen zapewniają lepsze wykorzystanie zasobów i mniejszą ilość odpadów.

Pellets

Kotły na pellet wymagają minimalnej konserwacji, a pellet jest łatwo dostępnym paliwem.

Zrębka drzewna RT

Zrębka drzewna RT to paliwo drzewne pochodzące z recyklingu, na przykład ze starych opakowań i drewna z rozbiórki, które zostało zmiażdżone lub rozdrobnione.

RDF

RDF jest wytwarzany z odpadów domowych, które obejmują materiał biodegradowalny i plastik. Materiały niepalne takie jak szkło i metale są usuwane, a pozostałość jest następnie rozdrabniana.

SRF

Stałe paliwo z recyklingu jest produkowane głównie z odpadów komercyjnych w tym papieru, kart, drewna, tekstyliów i tworzyw sztucznych. Zostaje ono poddane dodatkowej obróbce w celu poprawy jego jakości i wartości. Ma wyższą wartość spalania niż RDF.