Społeczna odpowiedzialność biznesu


Jako firma międzynarodowa ponosimy wielką odpowiedzialność za nasze otoczenie oraz za to, jak wpływamy na przyrodę i środowisko. W Jernforsen jesteśmy bardzo dumni z włączania odpowiedzialności środowiskowej i społecznej do wszystkich naszych działań.

Środowisko

 

Jernforsen uważa, że promowanie wykorzystania energii odnawialnej jest bardzo istotne, a my dokładamy wszelkich starań aby nasze działania, produkty oraz usługi w jak najmniejszym stopniu wpływają na środowisko naturalne.

Optymalnie wykorzystując biopaliwo zmniejszamy ilość odpadów. Nasze instalacje są projektowane tak, aby zmniejszyć ilość pyłu, tak samo jak pracujemy nad optymalizacją naszych danych dotyczących emisji, a tym samym jak najpełniejszą ochroną środowiska. W tym celu koncentrujemy się na rozwoju i optymalizacji naszych produktów, z korzyścią zarówno dla środowiska, jak i dla naszych klientów.

Współpracujemy tylko z zatwierdzonymi i wykwalifikowanymi partnerami w zakresie gospodarki odpadami i ich usuwania. Nieustannie pracujemy nad zapobieganiem zanieczyszczeniom oraz, w największym możliwym stopniu, nad tym, aby uniknąć hałasu i niedogodności dla sąsiadów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Będziemy promować gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której biomasa jest uprawiana lokalnie i wykorzystywana jako energia, po czym popiół z niej jest ponownie wykorzystywany do uprawy nowej biomasy.

Biomasa jest jednym z najbardziej wydajnych i zrównoważonych źródeł energii na świecie. Biomasa już istnieje i jest dostępna. Nieprzerwanie uprawiamy rośliny i lasy do innych głównych celów niż tylko ich spalanie.

CO2 zostanie uwolniony do atmosfery gdy spalimy biomasę w naszej instalacji i zamienimy ją na energię. Alternatywnie, jeśli biomasa nie zostanie spalona, uwolni taką samą ilość CO2 do atmosfery podczas rozkładu. Dlatego też, mając na uwadze zrównoważony rozwój, w kotłach Linka Energy chcemy lepiej wykorzystywać biomasę, ponieważ będzie ona neutralna pod względem emisji CO2.

Zdrowie i dobre samopoczucie

W Jernforsen postrzegamy pracowników jako ważny zasób, o który musimy dbać. Dlatego bardzo dbamy o ich zdrowie i dobre samopoczucie. Traktujemy zdrowie i zapobieganie chorobom i urazom jako strategiczny wysiłek, na równi z innymi strategicznymi decyzjami. Wiemy, że praca w tym obszarze przyniesie efekty.


Stworzyliśmy komisję ds. środowiska pracy, składającą się z pracowników całej organizacji aby zapewnić reprezentację wszystkich szczebli firmy w ciągłym rozwoju i doskonaleniu.


Doprowadziło to między innymi do:

  • Utworzenia programu „dzień owoców” – każdy pracownik może codziennie otrzymywać owoce


Utworzenia stowarzyszenia pracowników, którego celem jest organizowanie wspólnych działań dla wszystkich pracowników, a tym samym wzmacnianie spójności. Wszyscy pracownicy są objęci firmowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Oznacza to, że jeśli pojawi się potrzeba leczenia, będziemy bezpiecznie i szybko pomagać pracownikowi poprzez system opieki zdrowotnej, w kierunku dobrania właściwego leczenia, niezależnie od charakteru jego problemu zdrowotnego.