Bioenergianläggningar för förbränning av biomassa

Sedan 1984 har Jernforsen levererat biobränsleanläggningar till mer än 1.000 nöjda kunder världen över. Idag är vi stolta över att vara i spetsen för teknisk utveckling och produktion av  biobränsleanläggningar. Vår organisation drivs av ett stort engagemang och ambitionen om att alltid leverera produkter och support i toppklass.

Våra kunder är främst sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk.

Vi väljer Jernforsen

"Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt."

Vi på Trefab är verkligen nöjda med att ha valt just Jernforsen som leverantör av våra bioenergianläggningar till Östervångverket. Jernforsen erbjuder beprövad och pålitlig teknik. Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt..."

Läs mer om vad Per-Olof Nilsson på Trefab och några andra kunder tycker om Jernforsen!
Kundomdömen ›››

Produktområden

Jernforsen Energi utvecklar, levererar och servar biobränsle-anläggningar med kapacitet från 2-35 MW.

Våra olika processer finns indelade i följande produktområden:

Fjärrvärme ›››

Industrianläggningar ›››

Kraftvärme ›››

Torkanläggningar ›››

Rökgasrening ›››

Teckna serviceavtal


Vår serviceorganisation har mångårig erfarenhet när det gäller revision, reparation och teknisk support. I och med att vi har samlat all servicekompetens i Jernforsen kan vi alltid ombesörja att servicen blir maximerad för dig som kund.
Mer om service ›››

Broschyr


Ladda ner broschyren som pdf här:

Inlägg

2018 > 12

Snart är 2018 till ända, året har gått fort och det har varit en händelserik tid. Många projekt, både nybyggnationer och serviceprojekt. Som tack vare vår fantastiska, engagerade personal tillsammans med alla våra underentreprenörer och leverantörer levererar den bästa biobränsleanläggningen som finns på marknaden idag.
 
Under året har vi bl.a. levererat ut, monterat och driftsatt två anläggningar, den tredje torkeldas efter helgerna, bland våra sågverkskunder. Kunder som vi har ett gott samarbete med och till vilka vi kan ge en produkt för deras tuffa bränslen och höga krav på tillgänglighet.
Det har varit en stor blandning på projekt för vår serviceorganisation vilka dom har klarat av med bravur. Ombyggnader och moderniseringar hos gamla kunder likväl hos nya kunder som har anläggningar av andra fabrikat. Oavsett vilka utmaningar vi ställs inför så med intresse, engagemang och kunskap löser man uppgiften som ger förbättringar för kunden.
 
Den stora förändringen hos oss som bolag är att vi fick nya ägare i och med att Linka förvärvade oss. Linka som bygger något mindre, effektmässigt, anläggningar än Jernforsen och med mer inriktning på torrare bränslen såsom halm och pellets. Våra bolag är ungefär lika gamla, sprungna ur liknande bakgrunder vilket har gett ett liknande dna. Hos oss båda är teknikkunnande, kundfokus och ett brinnande intresse centralt vilket kommer att ge oss en varm framtid tillsammans.
 
Just nu pågår febril aktivitet i tomteverkstaden med de projekt som ska levereras ut under 2019. 

God Jul och Gott Nytt År
 önskar alla vi på Jernforsen

Läs hela inlägget »

Partners

Vår partner Linka Energy utvecklar, projekterar och installerar biomassaanläggningar från 250 kW - 10 MW för förbränning av bl.a. halm, flis, spån och träpellets.

Besök deras hemsida: www.linka.dk

Jernforsen är medlem i: