Bioenergianläggningar för förbränning av biomassa

Sedan 1984 har Jernforsen levererat biobränsleanläggningar till mer än 1.000 nöjda kunder världen över. Idag är vi stolta över att vara i spetsen för teknisk utveckling och produktion av  biobränsleanläggningar. Vår organisation drivs av ett stort engagemang och ambitionen om att alltid leverera produkter och support i toppklass.

Våra kunder är främst sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk.

Vi väljer Jernforsen

"Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt."

Vi på Trefab är verkligen nöjda med att ha valt just Jernforsen som leverantör av våra bioenergianläggningar till Östervångverket. Jernforsen erbjuder beprövad och pålitlig teknik. Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt..."

Läs mer om vad Per-Olof Nilsson på Trefab och några andra kunder tycker om Jernforsen!
Kundomdömen ›››

Produktområden

Jernforsen Energi utvecklar, levererar och servar biobränsle-anläggningar med kapacitet från 2-35 MW.

Våra olika processer finns indelade i följande produktområden:

Fjärrvärme ›››

Industrianläggningar ›››

Kraftvärme ›››

Torkanläggningar ›››

Rökgasrening ›››

Teckna serviceavtal


Vår serviceorganisation har mångårig erfarenhet när det gäller revision, reparation och teknisk support. I och med att vi har samlat all servicekompetens i Jernforsen kan vi alltid ombesörja att servicen blir maximerad för dig som kund.
Mer om service ›››

Broschyr


Ladda ner broschyren som pdf här:

Inlägg

2018 > 04

2005 levererade Jernforsen en 5 MW anläggning till Hållanders, det är nu dags att komplettera med en ny 4 MW.
Befintlig silo används och en bränslefördelning mellan bef. och ny anläggning monteras.
En robust, tillförlitlig och modern Jernforsenugn kopplas till en 4 MW panna vilka kommer förse Hållanders med stabil energi under lång tid framöver.
Rökgasrena från båda pannorna kopplas in i det nya elektrofiltret.
Leverans i sep/okt och driftstart i början av 2019.

Läs hela inlägget »

Jernforsen ska i sommar intsallera ett elektrofilter på Derome Timber´s anläggning i Derome.
De har idag en befintlig 14 MW panna med multicyklon som ska kompletteras med ett elektrofilter och stofthantering.
Leveransensen sker efter midsommar och uppstart i början av ausgisti. 

Läs hela inlägget »

Jernforsen ska bygga om bränslesilo och bränslematningen på anläggningen hos Setra Såg i Hasselfors.
Vi ska montera skrapor, hydraulik och bränsletransport under semesterstoppet i juli.
Vi tackar E.On Värme Lokala Energilösningar AB för ordern och förtroendet att utföra installationen. 

Läs hela inlägget »

Partners

Vår partner Linka Energy utvecklar, projekterar och installerar biomassaanläggningar från 250 kW - 10 MW för förbränning av bl.a. halm, flis, spån och träpellets.

Besök deras hemsida: www.linka.dk

Jernforsen är medlem i: