Bioenergianläggningar för förbränning av biomassa

Sedan 1984 har Jernforsen levererat biobränsleanläggningar till mer än 1.000 nöjda kunder världen över. Idag är vi stolta över att vara i spetsen för teknisk utveckling och produktion av  biobränsleanläggningar. Vår organisation drivs av ett stort engagemang och ambitionen om att alltid leverera produkter och support i toppklass.

Våra kunder är främst sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk.

Vi väljer Jernforsen

"Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt."

Vi på Trefab är verkligen nöjda med att ha valt just Jernforsen som leverantör av våra bioenergianläggningar till Östervångverket. Jernforsen erbjuder beprövad och pålitlig teknik. Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt..."

Läs mer om vad Per-Olof Nilsson på Trefab och några andra kunder tycker om Jernforsen!
Kundomdömen ›››

Produktområden

Jernforsen Energi utvecklar, levererar och servar biobränsle-anläggningar med kapacitet från 2-35 MW.

Våra olika processer finns indelade i följande produktområden:

Fjärrvärme ›››

Industrianläggningar ›››

Kraftvärme ›››

Torkanläggningar ›››

Rökgasrening ›››

Teckna serviceavtal


Vår serviceorganisation har mångårig erfarenhet när det gäller revision, reparation och teknisk support. I och med att vi har samlat all servicekompetens i Jernforsen kan vi alltid ombesörja att servicen blir maximerad för dig som kund.
Mer om service ›››

Broschyr


Ladda ner broschyren som pdf här:

Inlägg

2018

Snart är 2018 till ända, året har gått fort och det har varit en händelserik tid. Många projekt, både nybyggnationer och serviceprojekt. Som tack vare vår fantastiska, engagerade personal tillsammans med alla våra underentreprenörer och leverantörer levererar den bästa biobränsleanläggningen som finns på marknaden idag.
 
Under året har vi bl.a. levererat ut, monterat och driftsatt två anläggningar, den tredje torkeldas efter helgerna, bland våra sågverkskunder. Kunder som vi har ett gott samarbete med och till vilka vi kan ge en produkt för deras tuffa bränslen och höga krav på tillgänglighet.
Det har varit en stor blandning på projekt för vår serviceorganisation vilka dom har klarat av med bravur. Ombyggnader och moderniseringar hos gamla kunder likväl hos nya kunder som har anläggningar av andra fabrikat. Oavsett vilka utmaningar vi ställs inför så med intresse, engagemang och kunskap löser man uppgiften som ger förbättringar för kunden.
 
Den stora förändringen hos oss som bolag är att vi fick nya ägare i och med att Linka förvärvade oss. Linka som bygger något mindre, effektmässigt, anläggningar än Jernforsen och med mer inriktning på torrare bränslen såsom halm och pellets. Våra bolag är ungefär lika gamla, sprungna ur liknande bakgrunder vilket har gett ett liknande dna. Hos oss båda är teknikkunnande, kundfokus och ett brinnande intresse centralt vilket kommer att ge oss en varm framtid tillsammans.
 
Just nu pågår febril aktivitet i tomteverkstaden med de projekt som ska levereras ut under 2019. 

God Jul och Gott Nytt År
 önskar alla vi på Jernforsen

Läs hela inlägget »

Under våren gick Linka Energy och Jernforsen Energi System in i ett nytt partnerskap, till nytta för både nya och gamla kunder.
 
Båda bolagen är ledande inom utveckling och produktion av bioenergianläggningar som bland annat används inom fjärrvärmebranschen och industrin.
Tillsammans har vi en anläggningsportfölj som omfattar ugnar från 250 kW till 35 MW. Vi kan elda en rad olika bränslen, t.ex. halm, skogsflis, bark, pellets och returträ. Vi klarar att hantera bränslen med höga fukthalter (över 60%).
 
Vi levererar allt från enskilda ugnar till kompletta totalentreprenader inklusive bränslehantering, askhantering, rökgasrening, skorstenar mm.
Vi genomför också större eller mindre ombyggnationer på befintliga anläggningar.
Vi utför servicearbeten antingen som enskilda uppdrag eller enligt serviceavtal.
 
I höst ställer vi ut i gemensam monter på två av Sveriges största konferenser inom värme och energi. Besök oss gärna där.
Välkomna till Linka Energy och Jernforsen Energi System!

Läs hela inlägget »

Jernforsen ska leverera en komplett teknisk leverans till Moelven Pellets AS. Anläggningen ska förse deras nya pelletsfabrik och Moelven Soknabruket med energi.

Ordern omfattar 2 st separata produktionslinjer, från silo till  skorsten, som vardera producerar 12 MW. Därtill kommer rör- och elinstallation.

Bränslet består av bark med 60% fukt som garantipunkt.

Leverans till Sokna och montagestart sker i april och i september ska pannorna leverera värme.

Vi tackar Moelven för förtroendet och är stolta att vara en del i Moelvens nya investeringar

Läs hela inlägget »

Linka Energy och Jernforsen förenar sig i nära samarbete
Bläcket har just blivit torrt igen genom ett nytt avtal mellan danska Linka Energy och svenska Jernforsen, som båda är bland världens ledande leverantörer av bioenergianläggningar. I framtiden kommer de två företagen att bli branschens mest professionella leverantör av bioenergianläggningar för alla behov.
Med förvärvet av det svenska bolaget har Linka Energy fått tillgång till Jernforsens välutvecklade teknik för förbränning av biomassavfall (inklusive returträ och andra typer av biomassa) samt "vått" bränsle. Det svenska bolaget är särskilt starkt på anläggningar över 4 MW, till exempel fjärrvärme och industri.
"Vi kommer att kunna expandera vårt nuvarande sortiment, med anläggningar upp till 35 MW, samt förbränningsteknik för bland annat träavfall. Tillsammans stärker vi våra kompetenser och teknologier till gagn för våra kunder”, säger Brian Pedersen, chef för Linka Energy. På samma sätt kommer Jernforsen att dra fördel av Linkas marknadsledande ställning på halmanläggningar och kompakta mobila lösningar.
Med två olika kärnområden, som kompletterar varandra mycket väl, får Linka och Jernforsen en starkare, gemensam plattform både på befintliga och framtida marknader. Dessutom kan organisationerna stödja varandra i den dagliga verksamheten och bygga upp relationer som kan säkerställa bättre fotfäste både på hemmamarknaden och internationellt.
I sommar kan Linka fira sin 40-årsjubileum där företaget har byggt upp en mycket stark organisation genom åren, som idag sysselsätter 45 personer. "Sverige har alltid varit en av Linkas största marknader, och vi kommer att fortsätta att fokusera på denna marknad. Under många år har vi haft en svensk serviceavdelning och förra året anställde vi en försäljningschef på marknaden", säger Brian Pedersen. Förutom Sverige är Jernforsen också starka på de norska, finska och brittiska marknaderna.
Tillsammans har de två företagen över 70 års erfarenhet inom branschen. Jernforsen, grundad 1984, har sedan dess utvecklats till en ledande leverantör av konkurrenskraftiga bioenergianläggningar av högsta kvalitet. Företaget sysselsätter 30 anställda, baserat på service, försäljning, projektledning och administration. VD Magnus Holmgren ser fram emot det nya partnerskapet, med nära samarbete inom försäljning, inköp, teknik och projektledning, vilket kommer att säkerställa att bolaget kan prestera ännu bättre i framtiden.
"Vi ser fram emot att arbeta med Linka. Båda företagen har 35-40 års erfarenhet av bioenergi och förbränning, och den gemensamma kunskapen gagnar våra kunder”, säger Magnus Holmgren. Han betonar också att Linka "har många spännande lösningar i sin produktportfölj och en stor förmåga inom bränslen som Jernforsen kan ha nytta av. Vi ser fram emot att ha ett brett teknikutbyte med våra nya kollegor."
Både Linka Energy och Jernforsen fortsätter som två oberoende företag, och partnerskapet har ingen betydelse för den dagliga verksamheten, där Magnus Holmgren fortsätter som VD, och investerare, i Jernforsen. "Magnus har gjort ett riktigt bra jobb, och jag har stor tillit på honom och hans organisation", betonar Brian Pedersen.
 
Ytterligare information
Information om samarbetet: Brian Pedersen, VD - +45 20 96 17 99.
Information om Linka Energy: Christina Pedersen, marknadsföringskoordinator - +45 51 24 64 34.

Ladda ner pressreleasen

Läs hela inlägget »

2005 levererade Jernforsen en 5 MW anläggning till Hållanders, det är nu dags att komplettera med en ny 4 MW.
Befintlig silo används och en bränslefördelning mellan bef. och ny anläggning monteras.
En robust, tillförlitlig och modern Jernforsenugn kopplas till en 4 MW panna vilka kommer förse Hållanders med stabil energi under lång tid framöver.
Rökgasrena från båda pannorna kopplas in i det nya elektrofiltret.
Leverans i sep/okt och driftstart i början av 2019.

Läs hela inlägget »

Jernforsen ska i sommar intsallera ett elektrofilter på Derome Timber´s anläggning i Derome.
De har idag en befintlig 14 MW panna med multicyklon som ska kompletteras med ett elektrofilter och stofthantering.
Leveransensen sker efter midsommar och uppstart i början av ausgisti. 

Läs hela inlägget »

Jernforsen ska bygga om bränslesilo och bränslematningen på anläggningen hos Setra Såg i Hasselfors.
Vi ska montera skrapor, hydraulik och bränsletransport under semesterstoppet i juli.
Vi tackar E.On Värme Lokala Energilösningar AB för ordern och förtroendet att utföra installationen. 

Läs hela inlägget »

Vi söker för närvarande flera tjänster, kanske någon för just dig?
Läs mer här.

Läs hela inlägget »

Jernforsen ska i sommar installera två stycken elektrofilter hos Trelleborgs Fjärrvärme AB.
Installationen görs för att sänka halterna av tungmetaller i kondensatet efter rökgaskondenseringen samt att uppnå de nya MCP kravet gällande stoft.
Leverans under sommaren och driftsättning i början av hösten.

Läs hela inlägget »

Hos Ronneby Energi och Miljö ska vi byta ut en befintlig förugn till en ny, modern förbränningsugn från Jernforsen.
Ugnen ska förse befintlig panna (6 MWt) med energi under lång tid framöver, till bästa möjliga ekonomi både för Ronneby Energi & Miljö och Miljön.
Projektet pågår under sommaren och anläggningen startas till driftsäsongen -18/19.

Läs hela inlägget »

Pannan, en 5 MW Jernforsenpanna, som installerades 1995 ska kompletteras med ett elektrofilter och en rökgaskondensor för att effektivisera emissioner och kapacitet. Rökgaskondenseorn kommer att ge ca. 1,8 MWt tillskott till fjärrvärmen i Mariehamn.
Installation och driftstart i sommar och tidig höst.

Läs hela inlägget »

Partners

Vår partner Linka Energy utvecklar, projekterar och installerar biomassaanläggningar från 250 kW - 10 MW för förbränning av bl.a. halm, flis, spån och träpellets.

Besök deras hemsida: www.linka.dk

Jernforsen är medlem i: