Bioenergianläggningar för förbränning av biomassa

Sedan 1984 har Jernforsen levererat biobränsleanläggningar till mer än 1.000 nöjda kunder världen över. Idag är vi stolta över att vara i spetsen för teknisk utveckling och produktion av  biobränsleanläggningar. Vår organisation drivs av ett stort engagemang och ambitionen om att alltid leverera produkter och support i toppklass.

Våra kunder är främst sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk.

Vi väljer Jernforsen

"Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt."

Vi på Trefab är verkligen nöjda med att ha valt just Jernforsen som leverantör av våra bioenergianläggningar till Östervångverket. Jernforsen erbjuder beprövad och pålitlig teknik. Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt..."

Läs mer om vad Per-Olof Nilsson på Trefab och några andra kunder tycker om Jernforsen!
Kundomdömen ›››

Produktområden

Jernforsen Energi utvecklar, levererar och servar biobränsle-anläggningar med kapacitet från 2-35 MW.

Våra olika processer finns indelade i följande produktområden:

Fjärrvärme ›››

Industrianläggningar ›››

Kraftvärme ›››

Torkanläggningar ›››

Rökgasrening ›››

Teckna serviceavtal


Vår serviceorganisation har mångårig erfarenhet när det gäller revision, reparation och teknisk support. I och med att vi har samlat all servicekompetens i Jernforsen kan vi alltid ombesörja att servicen blir maximerad för dig som kund.
Mer om service ›››

Broschyr


Ladda ner broschyren som pdf här:

Inlägg

2016 > 09

Ny bioenergicentral och nytt fjärrvärmenät som ska förse the University of St Andrews med miljövänlig framställd energi.
 
Det är the University of St Andrews som tillsammans med Vital Energi som installerar en modern bioenergianläggningen som ska förse universitetets fastigheter vid the North Haugh Campus och David Russell Apartments med miljövänlig energi.
 
Pannan har en kapacitet på 6,5 MW och ska eldas med fuktiga bränslen. Anläggningen är konstruerad för ett brett spektrum av bränslekvaliteter med fukthalter mellan 35- 60%.
 
Anläggningen uppfyller både SPEA och RHI kraven på CO, NOx och stoftutsläpp.
 
Jernforsen levererar bränslehanteringssystem bestående av två hydrauliska skrapsilos och en transportör som förse ugnen med bränsle. Förbränningssystemet har utvecklats under förtegets 30 åriga historia och uppfyller kundens strikta bränsle- och emissionskrav.
All utrustning sköts automatiskt av styr- och reglerprogram. Jernforsen påbörjade installationen i april 2016.
 
Vi tackar the Univeristy of St Andrews och Vital Energi för att få vara med i deras arbete att ställa om till en miljövänligare energiframställning.
 
New Biomass Energy Centre and District Heating Network to provide the University of St Andrews with low carbon energy.
 
The University of St Andrews together with partners Vital Energi are installing a modern biomass combustion plant to deliver environmentally friendly energy to provide heat and hot water to the University facilities at the North Haugh Campus and David Russell Apartments.
 
The boiler plant has a capacity of 6.5 MWth and is designed to use virgin timber as fuel. The boiler has a broad spectrum for operation with the moisture content of the fuel ranging from 35-60%.
 
Through the use of the installed ESP (Electro-static Precipitator) the emissions will meet the SPEA & RHI demands of carbon monoxide, nitrogen oxides and particulate matter.
 
Jernforsen will deliver the fuel handling system with hydraulic driven walking floors and conveyor to supply the furnace with fuel.  The furnace has been designed and developed over 30 years to meet the strict fuel and emissions requirements.  The system also includes a flue gas heat exchanger to heat up the district heating water and an electrostatic precipitator that separates the particulate matter in the flue before the stack.
 
All equipment is automatically operated by the control system.  Jernforsen began installation on the project in April 2016.
 
We are grateful for the confidence from the University of St Andrews and Vital Energi to trust our products and our extensive experience of building biomass plants.

Läs hela inlägget »

Jernforsen kan stolt meddela att Argent Energy har valt oss till partner för leverans av deras nya ångpanna till deras oljeterminal i Ellesmere Port.
Ångpannan kommer att producera 6,5 t/h och kommer eldas med ett avfall från Argents framställning av biodiesel. Ugnen och pannan möter både avfalls- och RHI direktiven.
Leveransen omfattar allt mellan silo till skorstenen. En ugn/panna designad för avfallsdirektiven, SNCR system för sänkta NOx emissioner, ett slangfilter med dosering av additiv, ångsystem och komplett styr- och regler system.
Leverans och montagestart sker i februari och idrifttagning i Juni.
Än en gång vill vi tacka Argent Energy för förtroendet att välja Jernforsens produkter och långa erfarenhet av bioenergiförbränning.

Jernforsen can proudly announce that Argent Energy has chosen us as partner to deliver their new steam boiler plant to their oil terminal in Ellesmere Port.
The steam boiler will produce 6,5 t/h and are using a waste from the production of Bio diesel as fuel. The combustion and boiler are fulfilling both the WID- and RHI regulations.
The delivery includes everything from the fuel storage to chimney. A WID complaint combustion, SNCR system for de-NOx, a bag filter with additive dosing, steam system and a control system.
Delivery and start of assembling will take place in February and the commissioning in June.
Once again we will thank Argent Energy for the confidence in our products and experience in Biomass combustion.

Läs hela inlägget »

Partners

Vår partner Linka Energy utvecklar, projekterar och installerar biomassaanläggningar från 250 kW - 10 MW för förbränning av bl.a. halm, flis, spån och träpellets.

Besök deras hemsida: www.linka.dk

Jernforsen är medlem i: