Bioenergianläggningar för förbränning av biomassa

Sedan 1984 har Jernforsen levererat biobränsleanläggningar till mer än 1.000 nöjda kunder världen över. Idag är vi stolta över att vara i spetsen för teknisk utveckling och produktion av  biobränsleanläggningar. Vår organisation drivs av ett stort engagemang och ambitionen om att alltid leverera produkter och support i toppklass.

Våra kunder är främst sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk.

Vi väljer Jernforsen

"Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt."

Vi på Trefab är verkligen nöjda med att ha valt just Jernforsen som leverantör av våra bioenergianläggningar till Östervångverket. Jernforsen erbjuder beprövad och pålitlig teknik. Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt..."

Läs mer om vad Per-Olof Nilsson på Trefab och några andra kunder tycker om Jernforsen!
Kundomdömen ›››

Produktområden

Jernforsen Energi utvecklar, levererar och servar biobränsle-anläggningar med kapacitet från 2-35 MW.

Våra olika processer finns indelade i följande produktområden:

Fjärrvärme ›››

Industrianläggningar ›››

Kraftvärme ›››

Torkanläggningar ›››

Rökgasrening ›››

Teckna serviceavtal


Vår serviceorganisation har mångårig erfarenhet när det gäller revision, reparation och teknisk support. I och med att vi har samlat all servicekompetens i Jernforsen kan vi alltid ombesörja att servicen blir maximerad för dig som kund.
Mer om service ›››

Broschyr


Ladda ner broschyren som pdf här:

Inlägg

2015

Jernforsen kommer att leverera en 10 MW hetvattenanläggning för RT-flis till Eidsiva Bioenergi AS.
Leveransen består av en komplettering av den befintliga bränslehanteringen. En vattenkyld ugn med en efterbrännkammare, som uppfyller avfallsdirektivens krav på uppehållstider, kombinerad med en panna. Slangfilter med additiv. Styr- och reglerutrustning för Jernforsens leverans samt överordnat styrsystem för övriga enheter inom produktionsenheten.
Anläggningen kommer att står klar för hetvattenproduktion i november 2016.
Jernforsen tackar för att än en gång fått förtroendet att leverera en bioenergieldad värmecentral till Eidsiva Bioenergi.

Läs hela inlägget »

Högland Såg & Hyvleri AB i Örnsköldsvik investerar i en ny bränslesilo och förbränningsutrustning till sin produktionsanläggning i Domsjö.
Efter ett mycket gott och lyckat samarbete med den nya panncentralen i Anundsjö får Jernforsen återigen förtroendet att leverera förbränningsutrustning till Högland Såg & Hyvleri AB.
Leveransen består i en ny silo, bränslehantering och en ugn för bark, flis och GROT med en fukthalt mellan 40- 60%, askhantering samt styr- och regler.
Leverans i höst och drifttagning i början av 2016.

Läs hela inlägget »

VIDA´s sågverk i Borgstena ger Jernforsen förtroendet att levererar ytterligare en anläggning till VIDA koncernen.
Leveransen avser hela processinstallationen med bränslelager och bränsletransport. En förbränningsugn med rörlig rost och dimensionerad för sågverksbränsle med 60% fukt, pannan producerar 12 MW hetvatten och rökgasreningen består av multictyklon och elektrofilter. Vidare levereras rör- och elinstallation för processen inom pannhuset.
Leverans av utrustning till Borgstena sker i juni och driftsättning i november 2016.

Läs hela inlägget »

Täby Fjärrvärme har beställt en värmecentral för att förse Arninge med fjärrvärme. Jernforsens leverans och ansvar omfattar hela den processtekniska delen, från traverskranen i bränslesilon till skorstenstopp samt att distribuera ut fjärrvärme på nätet.
Anläggningen består av två stycken separata fastbränslelinjer på 8 MW panneffekt och 2,8 MW rökgaskondenseringseffekt. Totalt 21,6 MW.
Leverans sker i november 2015 och drftsättningen sker under sommaren 2016.
E.On är delägare i Täby Fjärrvärme och de kommer att vara projektörer och även sköta om anläggningen när den står klar i början av hösten 2016. Anläggningen har fått Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

Läs hela inlägget »

ATA Timber har beställt en ny panncentral till sitt sågverk i Moheda.
Pannan ska förse torkar och uppvärmning med miljövänlig energi från en modern anläggning med hög tillgänglighet och låga emissioner.
Anläggningen som kommer att producera 6 MWt ska levereras i slutet av augusti och startas i december 2015.
Vi på Jernforsen tackar för förtroendet att få vara delaktiga i en stor investering och i ATA´s vidare expansion.
 

Läs hela inlägget »

JG Anderssons Söner AB i Linneryd ska i sommar uppgradera och modernisera sin begintliga Jernforsenpanna. 1994 byggdes panncantralen och det är nu dax att byta panna, komplettera ugnen med rökgasåterföring samt att byta styr-och reglersystemet.

Läs hela inlägget »

VIDA Alvesta har beställt en ny panncentral av Jernforsen vilken ska förse sågverket med energi till deras torkar. I leveransen ingår en bränslesilo med skraputmatning, ugn och panna för fuktiga bränsle med en effekt av 8 MW, rökgasrening med cyklon och elfilter. Jernforsen levererar även processrör och elinstallation.
En processinstallation där Jernforsen tar hela ansvaret för framställning och distrubution av miljövänlig och ekonomisk energi!
Jernforsen tackar för förtroendet att få leverara ytterligare en anläggning till VIDA koncernen. 

Läs hela inlägget »

Partners

Vår partner Linka Energy utvecklar, projekterar och installerar biomassaanläggningar från 250 kW - 10 MW för förbränning av bl.a. halm, flis, spån och träpellets.

Besök deras hemsida: www.linka.dk

Jernforsen är medlem i: