Bioenergianläggningar för förbränning av biomassa

Sedan 1984 har Jernforsen levererat biobränsleanläggningar till mer än 1.000 nöjda kunder världen över. Idag är vi stolta över att vara i spetsen för teknisk utveckling och produktion av  biobränsleanläggningar. Vår organisation drivs av ett stort engagemang och ambitionen om att alltid leverera produkter och support i toppklass.

Våra kunder är främst sågverk och andra träbearbetande industrier, pappers- och cellulosaindustrin samt kommuner och energiverk.

Vi väljer Jernforsen

"Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt."

Vi på Trefab är verkligen nöjda med att ha valt just Jernforsen som leverantör av våra bioenergianläggningar till Östervångverket. Jernforsen erbjuder beprövad och pålitlig teknik. Konstruktionen är väl genomtänkt och utformad så att avhjälpande och förbyggande underhåll kan utföras smidigt..."

Läs mer om vad Per-Olof Nilsson på Trefab och några andra kunder tycker om Jernforsen!
Kundomdömen ›››

Produktområden

Jernforsen Energi utvecklar, levererar och servar biobränsle-anläggningar med kapacitet från 2-35 MW.

Våra olika processer finns indelade i följande produktområden:

Fjärrvärme ›››

Industrianläggningar ›››

Kraftvärme ›››

Torkanläggningar ›››

Rökgasrening ›››

Teckna serviceavtal


Vår serviceorganisation har mångårig erfarenhet när det gäller revision, reparation och teknisk support. I och med att vi har samlat all servicekompetens i Jernforsen kan vi alltid ombesörja att servicen blir maximerad för dig som kund.
Mer om service ›››

Broschyr


Ladda ner broschyren som pdf här:

Inlägg

2013
E.On har beställt en fjärrvärmeanläggning till Åkersberga av Jernforsen.
Leveransen omfattar hela processen exkl bygg.

Läs hela inlägget »

Kraftringen Energi AB har beställt en ny panna av Jernforsen. Anläggningen ska uppföras i Klippan i deras befintliga värmecentral.
Ordern omfattar maskineleverans av bränsletransport, ugn, panna 4,5 MW, och rökgasrening med elektrofilter. Jernforsen ska även sköta om rör- och elinstallationen samt styr- och regler för den nya leveransen..
Leverans i april och idrifttagning i oktober 2014.

Läs hela inlägget »

Jernforsen ska leverera en fjärrvärmeanläggning till England.
Anläggningen kommer att fasa ut en befintlig kolpanna och förse Oldham med miljövänlig fjärrvärme. Leverans sker i mitten av december.

Läs hela inlägget »

2013-10-10
Jernforsen har vunnit ytterligare marknadsandelar i vårt östra grannland Finland.
Leveransen ska ske v.50- 2013 och omfattar bränsleinmatning, förbränningsugn, hetvattenpanna 5 MW, multicyklon samt styr- och regler för levererad utrustning.

Läs hela inlägget »

Vi samarbetar med Jobbolaget med denna rekrytering.

Nu söker vi en Projektledare med fokus på att leda och driva byggnationen av nya bioenergianläggningar runt om i Sverige, Norden och Europa.

Du kommer att ha totalansvar för de olika projekten vilket innebär allt från inköp, personal och underleverantörer, samt att Du har det ekonomiska ansvaret för de olika projekten.
Vi ser gärna att Du har en byggnadsteknisk bakgrund/utbildning, samt att Du har några års erfarenhet av att leda och fördela arbetet på större byggnadsprojekt ...
Ladda ner hela annonsen här ›››

Till jobbolagets hemsida ›››

Läs hela inlägget »

Tidigare Jernforsenlevereranser till produktionsanläggningarna i Verdal, Stören och Selbu kompletteras nu med ytterligare en kombinerad fjärrvärme- och sågverksanläggning till InnTre´s sågverk i Steinkjer.

Läs hela inlägget »

Den 6 maj var det officiell invigning av Fjärrvärmeanläggningen i Tønsberg, Norge.

Till Skagerak Varme har Jernforsen levererat en anläggning med två biopannor, 5 och 10 MW. Anläggningen har varit i drift sedan december 2012.

 

Läs hela inlägget »

Jernforsen har fått förtroendet att leverera ytterligare en anlägging till Notodden i Norge. Första anläggningen från Jernforsen på 4 MW sattes i drift hösten 2011.

Anläggningen placerades i Hydroparkens gamla fabriksbyggnad från 1905. I samma byggnad byggs nu ytterligare en anläggning med kapacitet på 5 MW. 

Läs hela inlägget »
En likvärdig anläggning finns i Älmhult - Elmeverket, 12 MW En likvärdig anläggning finns i Älmhult - Elmeverket, 12 MW

Beslutet om att investera i en ny fjärrvärme-anläggning tog Perstorps Fjärrvärme för ungefär ett år sedan. Nu kan vi på Jernforsen stoltsera med ett kontrakt på en 12 MW bioanläggning.

- E.on är en av våra största kunder och eftersom E.on är delägare av Perstorps Fjärrvärme blev valet av leverantör till vår fördel. Vi är verkligen glada över att E.on än en gång ger oss förtroendet att leverera en bioenergianläggning för värme-produktion, berättar Håkan Magnusson på Jernforsen.

Perstorps nya fjärrvärmecentral byggs i anslutning till den gamla central som idag finns placerad på Verkstadsgatan. Ugn och panna kommer kunna leverera hetvatten med en kapacitet på 12 MW. Denna moderna och helautomatiska förbränningsanläggning från Jernforsen drivs med biobränsle, i detta fall träflis. Biobränsle är förnyelsebart biobränsle vilket innebär att den andel koldioxid som släpps ut vid förbränningen är så pass låg så att den inte bidrar till någon ökad växthuseffekt. Användning av biobränsle minskar även användningen av mer miljöskadliga energiformer som olja och andra fossila bränslen. Fjärrvärmen i Perstorp kommer således produceras huvudsakligen ur miljövänligt biobränsle. Endast vid extrema toppar kommer en oljepanna kopplas på för att tillfälligt kunna öka kapaciteten.

Till anläggningen levererar Jernforsen även rökgasrening i form av ett elfilter och en rökgaskondensor. Med rökgaskondensering tillvaratas spillvärme ur rökgaserna som annars skulle gått förlorad. Effekten på anläggningen kan öka upp till 30 % med rökgaskondensering beroende på bl.a. vilken fukthalt bränslet har. Dessutom minskas utsläppet av partiklar avsevärt. - Enligt vår tidplan kommer vi leverera panna och ugn under kommande höst. Flyter allt på som förväntat så får Perstorpsborna fjärrvärme från den nya anläggningen lagom till nästa höst (2014), avslutar Håkan Magnusson.

Perstorps fjärrvärmenät
Idag är ca 900 kunder anslutna till fjärrvärmenätet i Perstorps tätort. Av dessa är drygt ca 800 villor och resterande är hyresfastigheter i olika storlekar, skolor, vårdhem samt mindre industrier. Kulvertnätet är ca 42 km långt och rymmer ca 950 kbm vatten.

Läs hela inlägget »Nu är biopanna och oljepannorna på plats i Ås. "Allt har flutit på som förväntat", berättar Carl Magnus som är Jernforsens projektledare på plats. "Nu påbörjas nästa etapp i projektet, nämligen att resa stommen till byggnaden och börja montera gångplan och kanaler liksom installationer".I Ås söder om Oslo bygger Jernforsen, som en komplett totalentreprenad för Statkraft Värme, en ny fjärrvärmeanläggning bestående av en 8 MW:s biobränslepanna, 6 MW biolja och 12 MW olja. Från mitten av september kommer Ås invånare få njuta av fjärrvärme från den nya anläggningen.

Läs hela inlägget »

Partners

Vår partner Linka Energy utvecklar, projekterar och installerar biomassaanläggningar från 250 kW - 10 MW för förbränning av bl.a. halm, flis, spån och träpellets.

Besök deras hemsida: www.linka.dk

Jernforsen är medlem i: