Möt Jernforsen och Linka på Kraftvärmedagarna och Energi-& Industridagarna

Under våren gick Linka Energy och Jernforsen Energi System in i ett nytt partnerskap, till nytta för både nya och gamla kunder.
 
Båda bolagen är ledande inom utveckling och produktion av bioenergianläggningar som bland annat används inom fjärrvärmebranschen och industrin.
Tillsammans har vi en anläggningsportfölj som omfattar ugnar från 250 kW till 35 MW. Vi kan elda en rad olika bränslen, t.ex. halm, skogsflis, bark, pellets och returträ. Vi klarar att hantera bränslen med höga fukthalter (över 60%).
 
Vi levererar allt från enskilda ugnar till kompletta totalentreprenader inklusive bränslehantering, askhantering, rökgasrening, skorstenar mm.
Vi genomför också större eller mindre ombyggnationer på befintliga anläggningar.
Vi utför servicearbeten antingen som enskilda uppdrag eller enligt serviceavtal.
 
I höst ställer vi ut i gemensam monter på två av Sveriges största konferenser inom värme och energi. Besök oss gärna där.
Välkomna till Linka Energy och Jernforsen Energi System!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter