Leverans av en 2:a anläggning till Hållanders Sågverk.

2005 levererade Jernforsen en 5 MW anläggning till Hållanders, det är nu dags att komplettera med en ny 4 MW.
Befintlig silo används och en bränslefördelning mellan bef. och ny anläggning monteras.
En robust, tillförlitlig och modern Jernforsenugn kopplas till en 4 MW panna vilka kommer förse Hållanders med stabil energi under lång tid framöver.
Rökgasrena från båda pannorna kopplas in i det nya elektrofiltret.
Leverans i sep/okt och driftstart i början av 2019.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter