Leverans av elektrofilter till bef anläggning

Jernforsen ska i sommar installera två stycken elektrofilter hos Trelleborgs Fjärrvärme AB.
Installationen görs för att sänka halterna av tungmetaller i kondensatet efter rökgaskondenseringen samt att uppnå de nya MCP kravet gällande stoft.
Leverans under sommaren och driftsättning i början av hösten.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter