Energieffektivisering

Pannan, en 5 MW Jernforsenpanna, som installerades 1995 ska kompletteras med ett elektrofilter och en rökgaskondensor för att effektivisera emissioner och kapacitet. Rökgaskondenseorn kommer att ge ca. 1,8 MWt tillskott till fjärrvärmen i Mariehamn.
Installation och driftstart i sommar och tidig höst.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter