Ny anläggning till Alingsås Energi.

Alingsås Energi har beställt en ny produktionslinje till sitt befintliga fjärrvärmeverk i Alingsås. Jernforsen kommer att leverera bränslehantering, en ugn för fuktiga biobränslen, panna 14 MW, elfilter, rökgaskondensor samt rör- och elinstallation.
Installation sker i sommar/höst och driftagning i november/december.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter