Fjärrvärme i St Andrews

Ny bioenergicentral och nytt fjärrvärmenät som ska förse the University of St Andrews med miljövänlig framställd energi.
 
Det är the University of St Andrews som tillsammans med Vital Energi som installerar en modern bioenergianläggningen som ska förse universitetets fastigheter vid the North Haugh Campus och David Russell Apartments med miljövänlig energi.
 
Pannan har en kapacitet på 6,5 MW och ska eldas med fuktiga bränslen. Anläggningen är konstruerad för ett brett spektrum av bränslekvaliteter med fukthalter mellan 35- 60%.
 
Anläggningen uppfyller både SPEA och RHI kraven på CO, NOx och stoftutsläpp.
 
Jernforsen levererar bränslehanteringssystem bestående av två hydrauliska skrapsilos och en transportör som förse ugnen med bränsle. Förbränningssystemet har utvecklats under förtegets 30 åriga historia och uppfyller kundens strikta bränsle- och emissionskrav.
All utrustning sköts automatiskt av styr- och reglerprogram. Jernforsen påbörjade installationen i april 2016.
 
Vi tackar the Univeristy of St Andrews och Vital Energi för att få vara med i deras arbete att ställa om till en miljövänligare energiframställning.
 
New Biomass Energy Centre and District Heating Network to provide the University of St Andrews with low carbon energy.
 
The University of St Andrews together with partners Vital Energi are installing a modern biomass combustion plant to deliver environmentally friendly energy to provide heat and hot water to the University facilities at the North Haugh Campus and David Russell Apartments.
 
The boiler plant has a capacity of 6.5 MWth and is designed to use virgin timber as fuel. The boiler has a broad spectrum for operation with the moisture content of the fuel ranging from 35-60%.
 
Through the use of the installed ESP (Electro-static Precipitator) the emissions will meet the SPEA & RHI demands of carbon monoxide, nitrogen oxides and particulate matter.
 
Jernforsen will deliver the fuel handling system with hydraulic driven walking floors and conveyor to supply the furnace with fuel.  The furnace has been designed and developed over 30 years to meet the strict fuel and emissions requirements.  The system also includes a flue gas heat exchanger to heat up the district heating water and an electrostatic precipitator that separates the particulate matter in the flue before the stack.
 
All equipment is automatically operated by the control system.  Jernforsen began installation on the project in April 2016.
 
We are grateful for the confidence from the University of St Andrews and Vital Energi to trust our products and our extensive experience of building biomass plants.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter