Jernforsen ska leverera en bioenergianläggning till England.

Jernforsen kan stolt meddela att Argent Energy har valt oss till partner för leverans av deras nya ångpanna till deras oljeterminal i Ellesmere Port.
Ångpannan kommer att producera 6,5 t/h och kommer eldas med ett avfall från Argents framställning av biodiesel. Ugnen och pannan möter både avfalls- och RHI direktiven.
Leveransen omfattar allt mellan silo till skorstenen. En ugn/panna designad för avfallsdirektiven, SNCR system för sänkta NOx emissioner, ett slangfilter med dosering av additiv, ångsystem och komplett styr- och regler system.
Leverans och montagestart sker i februari och idrifttagning i Juni.
Än en gång vill vi tacka Argent Energy för förtroendet att välja Jernforsens produkter och långa erfarenhet av bioenergiförbränning.

Jernforsen can proudly announce that Argent Energy has chosen us as partner to deliver their new steam boiler plant to their oil terminal in Ellesmere Port.
The steam boiler will produce 6,5 t/h and are using a waste from the production of Bio diesel as fuel. The combustion and boiler are fulfilling both the WID- and RHI regulations.
The delivery includes everything from the fuel storage to chimney. A WID complaint combustion, SNCR system for de-NOx, a bag filter with additive dosing, steam system and a control system.
Delivery and start of assembling will take place in February and the commissioning in June.
Once again we will thank Argent Energy for the confidence in our products and experience in Biomass combustion.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter