Jernforsen levererar en ny bioenergicentral till Finland.

Sommaren 2016 kommer Jernforsen att leverera en bioenergieldad ångcentral bestående av förbränningsystem för fuktigt bränsle, en ångpanna för mättad ånga 14.5 t/h (9,5 MWth)…17 bar…207 °C. Rökgasrening och styr- och reglersystem ingår i leveransen. Drifttagning kommer att ske i början av 2017.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter