Eidsiva Bioenergi AS beställer en ny fjärrvärmeanläggning till sin produktionsenhet i Elverum.

Jernforsen kommer att leverera en 10 MW hetvattenanläggning för RT-flis till Eidsiva Bioenergi AS.
Leveransen består av en komplettering av den befintliga bränslehanteringen. En vattenkyld ugn med en efterbrännkammare, som uppfyller avfallsdirektivens krav på uppehållstider, kombinerad med en panna. Slangfilter med additiv. Styr- och reglerutrustning för Jernforsens leverans samt överordnat styrsystem för övriga enheter inom produktionsenheten.
Anläggningen kommer att står klar för hetvattenproduktion i november 2016.
Jernforsen tackar för att än en gång fått förtroendet att leverera en bioenergieldad värmecentral till Eidsiva Bioenergi.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter