Högland Såg & Hyvleri AB

Högland Såg & Hyvleri AB i Örnsköldsvik investerar i en ny bränslesilo och förbränningsutrustning till sin produktionsanläggning i Domsjö.
Efter ett mycket gott och lyckat samarbete med den nya panncentralen i Anundsjö får Jernforsen återigen förtroendet att leverera förbränningsutrustning till Högland Såg & Hyvleri AB.
Leveransen består i en ny silo, bränslehantering och en ugn för bark, flis och GROT med en fukthalt mellan 40- 60%, askhantering samt styr- och regler.
Leverans i höst och drifttagning i början av 2016.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter