Rökgasrening till befintlig anläggning

Jernforsen ska i sommar leverera, montera och driftsätta ett elektrofilter på E.On´s fjärrvärmeanläggning i Okvista i Stockholm. Elektrofiltret ska rena rökgaserna från de 2 befintliga biopannorna på vardera 4 MW.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter