Ny fjärrvärmeanläggning till Åkersberga
E.On har beställt en fjärrvärmeanläggning till Åkersberga av Jernforsen.
Leveransen omfattar hela processen exkl bygg.

Jernforsen levererar bränslehantering, förbränningsugn, fastbränslepanna på 13 MW, elektrofilter och en rökgaskondensering. Som spets- och sommarlast kommer en 4 MW pelletspanna ingå i leveransen.

Vidare kommer en 11 MW biooljepanna, en 11 MW Eo1 oljepannna att levereras. Jernforsen tillhandahåller även processrör och elinstallation samt styr- och regler för hela anläggningen.
Montaget påbörjas i maj och drifttagning sker i slutet av 2014.

Anläggningen kommer förse Öståkers kommun med  fjärrvärme. Kommunen har idag cirka
40 000 invånare, men inom ett antal år beräknas ytterligare 10 000 personer bo här. Genom den nya anläggningen kommer invånarna i Öståker förses med ännu mer klimatsmart fjärrvärme. På så vis skapas ett hållbart Åkersberga, som också bidrar till att minska klimatpåverkan ur ett globalt perspektiv.

Förutom minskad klimatpåverkan gör den nya anläggningen att  flera av dagens befintliga anläggningar runt om i kommunen kan stängas. Marken kan istället användas till andra saker som gynnar Österåkers  expansiva utveckling.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter