Order till Kraftringen!

Kraftringen Energi AB har beställt en ny panna av Jernforsen. Anläggningen ska uppföras i Klippan i deras befintliga värmecentral.
Ordern omfattar maskineleverans av bränsletransport, ugn, panna 4,5 MW, och rökgasrening med elektrofilter. Jernforsen ska även sköta om rör- och elinstallationen samt styr- och regler för den nya leveransen..
Leverans i april och idrifttagning i oktober 2014.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter