Ny order till England.

Jernforsen ska leverera en fjärrvärmeanläggning till England.
Anläggningen kommer att fasa ut en befintlig kolpanna och förse Oldham med miljövänlig fjärrvärme. Leverans sker i mitten av december.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter