Jernforsen vinner nya ordrar

2013-10-10
Jernforsen har vunnit ytterligare marknadsandelar i vårt östra grannland Finland.
Leveransen ska ske v.50- 2013 och omfattar bränsleinmatning, förbränningsugn, hetvattenpanna 5 MW, multicyklon samt styr- och regler för levererad utrustning.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter