Ny fjärrvärmeanläggning till Perstorp

En likvärdig anläggning finns i Älmhult - Elmeverket, 12 MW En likvärdig anläggning finns i Älmhult - Elmeverket, 12 MW

Beslutet om att investera i en ny fjärrvärme-anläggning tog Perstorps Fjärrvärme för ungefär ett år sedan. Nu kan vi på Jernforsen stoltsera med ett kontrakt på en 12 MW bioanläggning.

- E.on är en av våra största kunder och eftersom E.on är delägare av Perstorps Fjärrvärme blev valet av leverantör till vår fördel. Vi är verkligen glada över att E.on än en gång ger oss förtroendet att leverera en bioenergianläggning för värme-produktion, berättar Håkan Magnusson på Jernforsen.

Perstorps nya fjärrvärmecentral byggs i anslutning till den gamla central som idag finns placerad på Verkstadsgatan. Ugn och panna kommer kunna leverera hetvatten med en kapacitet på 12 MW. Denna moderna och helautomatiska förbränningsanläggning från Jernforsen drivs med biobränsle, i detta fall träflis. Biobränsle är förnyelsebart biobränsle vilket innebär att den andel koldioxid som släpps ut vid förbränningen är så pass låg så att den inte bidrar till någon ökad växthuseffekt. Användning av biobränsle minskar även användningen av mer miljöskadliga energiformer som olja och andra fossila bränslen. Fjärrvärmen i Perstorp kommer således produceras huvudsakligen ur miljövänligt biobränsle. Endast vid extrema toppar kommer en oljepanna kopplas på för att tillfälligt kunna öka kapaciteten.

Till anläggningen levererar Jernforsen även rökgasrening i form av ett elfilter och en rökgaskondensor. Med rökgaskondensering tillvaratas spillvärme ur rökgaserna som annars skulle gått förlorad. Effekten på anläggningen kan öka upp till 30 % med rökgaskondensering beroende på bl.a. vilken fukthalt bränslet har. Dessutom minskas utsläppet av partiklar avsevärt. - Enligt vår tidplan kommer vi leverera panna och ugn under kommande höst. Flyter allt på som förväntat så får Perstorpsborna fjärrvärme från den nya anläggningen lagom till nästa höst (2014), avslutar Håkan Magnusson.

Perstorps fjärrvärmenät
Idag är ca 900 kunder anslutna till fjärrvärmenätet i Perstorps tätort. Av dessa är drygt ca 800 villor och resterande är hyresfastigheter i olika storlekar, skolor, vårdhem samt mindre industrier. Kulvertnätet är ca 42 km långt och rymmer ca 950 kbm vatten.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter