Inlyft av panna i ÅsNu är biopanna och oljepannorna på plats i Ås. "Allt har flutit på som förväntat", berättar Carl Magnus som är Jernforsens projektledare på plats. "Nu påbörjas nästa etapp i projektet, nämligen att resa stommen till byggnaden och börja montera gångplan och kanaler liksom installationer".I Ås söder om Oslo bygger Jernforsen, som en komplett totalentreprenad för Statkraft Värme, en ny fjärrvärmeanläggning bestående av en 8 MW:s biobränslepanna, 6 MW biolja och 12 MW olja. Från mitten av september kommer Ås invånare få njuta av fjärrvärme från den nya anläggningen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter